Illes Balears: Arran realiza nueva campaña contra la turisficación. Publica manifiesto y vídeo de una acción contra coches de alquiler

Arran, organización juvenil de la izquierda independentista de los Països Catalans, ha iniciado una nueva campaña veraniega contra la turifiscación en las Illes Balears. Mediante la misma “denunciamos y luchamos contra el modelo turístico que impera en los Países Catalanes, un modelo de turismo masificado e insostenible. Insostenible a nivel humano y para el territorio” declaran en un manifiesto. “Las luchas vecinales de cada pueblo y barrio son la muestra más clara que el modelo turístico no beneficia la mayoría de la población” añaden.

Como exponen en dicho manifiesto, entre las medidas que exigen poner en marcha contra dicho modelo de masificación turística están: “prohibir de forma inmediata la actividad de las empresas relacionadas con los pisos turísticos”; “regular el precio de alquiler la vivienda a un máximo del 10% del salario”; “Expropiar el parque residencial turístico y las principales empresas y activos turísticos”; “reducir y limitar el número de cruceros y vuelos de avión” o “paralizar las diversas ampliaciones de puertos y aeropuertos”.

Una primera acción de dicha campaña ha tenido como objetivo las empresas multinacionales de coches de alquiler en Palma de Mallorca. En un vídeo (verlo al final del artículo) se observa como atacan diversos vehículos de las mismas. Arran explica el porqué de la misma exponiendo que “100.000 vehículos de alquiler turístico en la isla de Mallorca” lo cual conlleva “insostenibilidad, contaminación y convertir la isla en un escaparate turístico”, lo que exige “pasar a la ofensiva”.

Texto íntegro del manifiesto de Arran: Vuestro modelo turístico es nuestra miseria. ¡Combatemoslo!

(Texto bilingüe)

(En català)

El vostre model turístic és la nostra misèria. Combatem-lo!

Un estiu més des d’Arran, l’organització juvenil de l’Esquerra Independentista, denunciem i lluitem contra el model turístic que impera als Països Catalans, un model de turisme massificat i insostenible. Insostenible a nivell humà i per al territori.

Les lluites veïnals de cada poble i barri són la mostra més clara que el model turístic no beneficia la majoria de la població. Cada cop són més les persones que s’organitzen per rebutjar un model dissenyat segons els interessos de la classe dominant, d’una minoria a qui no li importa si hem de marxar de casa nostra, si treballem infinites hores per sous de misèria, o si l’impacte ambiental posa en risc qualsevol possibilitat de futur.

El model turístic respon a un model d’acumulació de capital que concentra els beneficis en molt poques mans. És per això que quan ens diuen “el turisme genera riquesa” és imprescindible preguntar-nos “riquesa per a qui?”, és riquesa per a uns pocs i precarització de les condicions de vida per a moltes.

Un altre tòpic és que el turisme genera feina, davant d’això també és imprescindible preguntar-nos “quin tipus de feina i en quines condicions?”. Les condicions laborals de les persones que treballem en el sector turístic són extremadament precàries. Moltes joves ens veiem abocades a aquestes feines, i veiem desaparèixer una mínima i insuficient garantia de drets sota la coacció que si nosaltres no volem treballar-hi, ja vindrà un altre que acceptarà les condicions.

El model de turisme no és un cas aïllat. El capitalisme patriarcal és l’arrel d’aquest model turístic que ataca frontalment els interessos de la majoria de la població. Per prevaldre els interessos populars i garantir feines i habitatges dignes i un model que respecti el territori, l’única manera és la superació del sistema capitalista i patriarcal. Tanmateix, entenem que calen unes mesures d’urgència, una proposta de mínims que ajudi a pal·liar els efectes devastadors del model turístic actual mentre es pugui fer un debat amb totes les entitats i plataformes veïnals i ecologistes i sindicats perquè decidim col·lectivament quin és el model de turisme que volem:

Prohibir de forma immediata l’activitat de les empreses relacionades amb els pisos turístics, com per exemple Airbnb, així com regular el preu de lloguer l’habitatge a un màxim del 10% del salari.Expropiar el parc residencial turístic i les principals empreses i actius turístics del país: hotels, parcs temàtics, zones residencials, etc.Reduir i limitar el nombre de creuers i vols d’avió, així com paralitzar les diverses ampliacions de ports i aeroports dels Països Catalans.Davant l’ofensiva que destrueix el territori en zones de muntanya, com per exemple els Pirineus, defensar la inversió pública en els sectors que treballen la terra. En aquest sentit, apostar per paralitzar les ampliacions de pistes d’esquí i les obres dels Jocs d’Olímpics d’hivern als Pirineus i relacionades amb l’oci i la restauració.Millorar i pal·liar les condicions laborals, a través d’una aposta forta i real pel control i per la inspecció de treball, la transparència, la participació de les treballadores en la gestió de les empreses, i el foment del cooperativisme.Aturar de forma immediata l’emissió de llicències d’activitat per a hotels i empreses vinculades al turisme, fins i tot d’aquelles que siguin en tràmit, i iniciar un procés de debat públic sobre com avançar cap a un model de turisme sostenible a nivell ecològic i social.

Des d’Arran, a més, continuem apostant per enfortir l’organització popular, a través de sindicats, entitats i plataformes veïnals que lluiten contra l’actual model turístic. És només amb lluita que aconseguirem que no ens facin fora dels nostres barris, que ens paguin el que ens pertoca per les feines que fem, i construirem entre totes un model turístic compatible amb una vida digna. Perquè si hem d’escollir entre turisme massiu o veïnes, nosaltres ho tenim clar: veïnes!

(En castellano)

Vuestro modelo turístico es nuestra miseria. ¡Combatemoslo!

Un verano más desde Arran, la organización juvenil de la Esquerra Independentista, denunciamos y luchamos contra el modelo turístico que impera en los Países Catalanes, un modelo de turismo masificado e insostenible. Insostenible a nivel humano y para el territorio.

Las luchas vecinales de cada pueblo y barrio son la muestra más clara que el modelo turístico no beneficia la mayoría de la población. Cada vez son más las personas que se organizan para rechazar un modelo diseñado según los intereses de la clase dominante, de una minoría a quien no le importa si tenemos que marchar de casa nuestra, si trabajamos infinitas horas por sueldos de miseria, o si el impacto ambiental pose en riesgo cualquier posibilidad de futuro.

El modelo turístico responde a un modelo de acumulación de capital que concentra los beneficios en muy pocas manos. Es por eso que cuando nos dicen “el turismo genera riqueza” es imprescindible preguntarnos “riqueza para quién?”, es riqueza para unos pocos y precarización de las condiciones de vida para muchas.

Otro tópico es que el turismo genera trabajo, ante esto también es imprescindible preguntarnos “qué tipo de trabajo y en qué condiciones?”. Las condiciones laborales de las personas que trabajamos en el sector turístico son extremadamente precarias. Muchas jóvenes nos vemos abocadas a estos trabajos, y vemos desaparecer una mínima e insuficiente garantía de derechos bajo la coacción que si nosotros no queremos trabajar, ya vendrá otro que aceptará las condiciones.

El modelo de turismo no es un caso aislado. El capitalismo patriarcal es la raíz de este modelo turístico que ataca frontalmente los intereses de la mayoría de la población. Para prevalecer los intereses populares y garantizar trabajos y viviendas dignas y un modelo que respete el territorio, la única manera es la superación del sistema capitalista y patriarcal. Aun así, entendemos que hacen falta unas medidas de urgencia, una propuesta de mínimos que ayude a paliar los efectos devastadores del modelo turístico actual mientras se pueda hacer un debate con todas las entidades y plataformas vecinales y ecologistas y sindicatos porque decidimos colectivamente cuál es el modelo de turismo que volamos:

Prohibir de forma inmediata la actividad de las empresas relacionadas con los pisos turísticos, como por ejemplo Airbnb, así como regular el precio de alquiler la vivienda a un máximo del 10% del salario.

Expropiar el parque residencial turístico y las principales empresas y activos turísticos del país: hoteles, parques temáticos, zonas residenciales, etc.

Reducir y limitar el número de cruceros y vuelos de avión, así como paralizar las diversas ampliaciones de puertos y aeropuertos de los Países Catalanes.

Ante la ofensiva que destruye el territorio en zonas de montaña, como por ejemplo los Pirineos, defender la inversión pública en los sectores que trabajan la tierra. En este sentido, apostar para paralizar las ampliaciones de pistas de esquí y las obras de los Juegos de Olímpicos de invierno en los Pirineos y relacionadas con el ocio y la restauración.

Mejorar y paliar las condiciones laborales, a través de una apuesta fuerte y real por el control y por la inspección de trabajo, la transparencia, la participación de las trabajadoras en la gestión de las empresas, y el fomento del cooperativismo.
Parar de forma inmediata la emisión de licencias de actividad para hoteles y empresas vinculadas al turismo, incluso de aquellas que sean en trámite, e iniciar un proceso de debate público sobre como avanzar hacia un modelo de turismo sostenible a nivel ecológico y social.

Desde Arran, además, continuamos apostando para fortalecer la organización popular, a través de sindicatos, entidades y plataformas vecinales que luchan contra el actual modelo turístico. Es solo con lucha que conseguiremos que no nos echen de nuestros barrios, que nos paguen el que nos corresponde por los trabajos que basura, y construiremos entre todas un modelo turístico compatible con una vida digna. Porque si tenemos que escoger entre turismo masivo o vecinas, nosotros lo tenemos claro: vecinas!

Vídeo de la acción contra los coches de alquiler en Palma:

 

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *