Comunicado de Endavant ante el 1-O: Garantizar el referéndum, ganarlo y seguir construyendo unidad popular

endavant

Comunicado de la organización independentista de los Països Catalans Endavant – OSAN (Organització Socialista d\’Alliberament Nacional) en torno al referéndum de autodeterminación catalán del 1 de octubre. Texto bilíngue, català / castellano.

(En català)

Garantir el referèndum, guanyar-lo i seguir construint Unitat Popular

A pocs dies del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre, des d’Endavant OSAN volem fer un seguit de reflexions sobre la situació política actual.

L’estat de les autonomies és un estat irreformable

 1. La resposta de l’estat a la convocatòria del referèndum d’autodeterminació al Principat per l’1 d’octubre ha evidenciat el caràcter repressiu, autoritari i contrari als drets dels pobles d’aquest estat. La capacitat de posar en marxa una operació repressiva d’aquesta magnitud és fruit del pòsit franquista en una part de la societat, però també d’anys de propaganda i disciplinació de la població a través del discurs nacionalista espanyol -basat en la retòrica antiterrorista-. Aquesta operació repressiva és també un assaig de cara a normalitzar un major grau de control polític i social. Si l’estat guanya, això que ara són mesures excepcionals -prohibició de propaganda política, persecució a càrrecs electes, restriccions a internet- passaran a formar part del paisatge quotidià.
 2. L’estat espanyol és un estat irreformable. El nacionalisme espanyol és qui articula aquest estat. Un nacionalisme al servei de les oligarquies i del capitalisme patriarcal que per a sobreviure necessita aniquilar les identitats nacionals diferents a l’espanyola i situar en el camp de l’enemic de la pàtria qualsevol moviment polític i social que qüestioni ni que sigui parcialment el caràcter indiscutible de la unitat d’Espanya o els pilars de la dominació capitalista i patriarcal. L’única forma efectiva per a combatre i derrotar aquest nacionalisme és amb l’exercici de la sobirania i la conquesta de la independència per part dels pobles subjugats a aquest estat.
 3. La intervenció de l’autonomia, que va començar amb el FLA, i s’ha acabat de materialitzar amb la intervenció de les finances i altres competències de la Generalitat, és una demostració que les autonomies i l’autonomisme no poden garantir ni les llibertats nacionals dels Països Catalans ni una vida digna per les classes populars. Que les autonomies són ens buits de sobirania ho ha demostrat la intervenció del Fondo de Liquididad Autonómico als Països Catalans per part de l’estat espanyol, la recentralització de competències i l’aplicació dels dictats austerocràtics de l’UE. En aquest sentit les autonomies han esdevingut oficines de gestió de la misèria, de privatització dels serveis públics, de drenatge de recursos públics per engreixar beneficis privats, i d’intensificació de la doble explotació que patim les dones. A més, com hem vist aquesta mateixa setmana, l’estat, només amb el poder executiu, ha pogut anul·lar la minsa autonomia de la Generalitat de Catalunya. Aquells sectors que a Catalunya, al País Valencià i a les Illes proposen un major grau d’autonomia o un millor finançament autonòmic com a eina que garanteixi la llibertat nacional i una vida digna per les classes populars, estan apostant per un carreró sense sortida i sense garanties. Només l’aposta per l’autodeterminació obre un camí per a garantir les llibertats nacionals dels Països Catalans i per a capgirar les relacions de dominació i explotació que ens aboquen a un present de precarietat.
 4. No podem caure en la ingenuïtat de pensar que el que passi a Catalunya no afectarà el País Valencià i les Illes Balears. L’ofensiva que l’estat prepara per atacar les bases del que considera les causes del procés independentista (escola en llengua pròpia, mitjans de comunicació en llengua pròpia, competències autonòmiques, etc.) es dirigirà encara amb més força contra la resta de territoris dels Països Catalans. L’estat sempre ha tingut més clara la nostra unitat que el nostre propi poble. Per això és urgent passar a l’ofensiva, no comprar els marcs discursius del progressisme espanyolista i estendre també la perspectiva de l’autodeterminació a tot el territori dels Països Catalans. Així mateix, el procés d’independència de Catalunya obre les portes a un creixement de la consciència nacional a Catalunya Nord, que no pot ser venut ni sacrificat en nom de la geopolítica i de les relacions amb l’estat francès.

Sense desobediència no hi ha independència

 1. Tot allò que ha passat en el darrer mes demostra que la desobediència és imprescindible per a poder guanyar la independència i trencar amb l’estat espanyol. No hi ha via legal a la independència, només via legítima. I per tant, en la lluita per fer i guanyar el referèndum és imprescindible estendre la desobediència al màxim possible d’àmbits. Per estendre la desobediència és imprescindible la construcció d’un poder popular i d’una institucionalitat alternativa.
 2. L’1 d’octubre és un referèndum d’autodeterminació i si guanya el sí s’ha de proclamar la independència de Catalunya. Cal estar alerta contra els intents de reconduir les energies del carrer cap a una simple mobilització contra el govern del PP. Cal denunciar la hipocresia política de «l’esquerra d’ordre» que davant la incapacitat d’acceptar un procés veritable d’autodeterminació i el vertígen a una protesta popular no controlable, pretén actuar d’apagafocs de l’estat. L’únic mandat existent a hores d’ara és el de donar la veu al poble per tal d’exercir el dret d’autodeterminació.
 3. Ningú té cap mandat per a negociar en nom del poble cap sortida alternativa que no sigui l’exercici del dret d’autodeterminació. Som conscients que tant si el referèndum fracassa com si esdevé revolta oberta, el dia 2 d’octubre les elits d’aquest país intentaran activar una sortida negociada. Caldrà oposar-nos frontalment a qualsevol operació d’aquest tipus.

Garantim el referèndum

 1. Per guanyar aquest embat és imprescindible la mobilització generalitzada. Defensem l’aposta per una resistència no violenta i per treballar colze a colze amb tothom que vulgui defensar el referèndum. I fer-ho a través de la intel·ligència col·lectiva. Això, però, està lluny de mobilitzacions teledirigides i destinades a desviar i rebaixar la tensió. L’estat ha enviat milers de policies armats al Principat, i l’única forma d’aturar-los és mitjançant un desbordament de masses que anul·li tant la seva capacitat de fer por com la seva capacitat de fer mal.
 2. El paper dels Mossos d’Esquadra no pot ser cap excusa per a defugir la mobilització. La situació actual no permet ambigüitats: o es desobeeixen les ordres repressives de l’aparell judicial i executiu espanyol, o es participa en l’estratègia repressiva de l’estat. Aquesta és una disjuntiva que estan afrontant diversos sectors de població amb un alineament massiu a favor de la desobediència, i no hi ha cap motiu, al contrari, per a fer una excepció amb aquest cos policial.
 3. Com diuen les companyes d’Arran, l’organització és la clau de la victòria. És per això que és importantíssim que tothom qui vulgui lluitar s’organitzi en el seu comitè local de defensa del referèndum. Així mateix, pensem que és vital l’autoorganització dels diferents sectors de la classe treballadora per a usar les seves eines i la seva força col·lectiva per aturar l’acció repressiva de les forces d’ocupació. En aquest sentit, les crides de bombers i pagesia a defensar físicament el referèndum amb cordons de seguretat i tractors en són un magnífic exemple.
 4. Cal apostar i treballar per una vaga general indefinida com una de les poques eines que ens permetrà derrotar l’estat. És per això que donem suport a la proposta de convocatòria d’una vaga general. Aquesta vaga, però, no ha de ser cap eina per a justificar de forma honrosa una renúncia al referèndum, sinó una eina per a fer valdre el dret d’autodeterminació.

Res acaba l’1 d’octubre

 1. L’objectiu de l’esquerra independentista és una República independent dels Països Catalans i la construcció d’una societat socialista i feminista. Per tant, l’1 d’octubre no és el final de res, sinó una fita més camí dels nostres objectius. Per això, sigui quin sigui el resultat d’aquest embat, caldrà continuar construint Unitat Popular. La força i les lliçons acumulades aquesta tardor hauran de servir per continuar la lluita per la llibertat completa del poble treballador dels Països Catalans.

Endavant – OSAN

(En castellano)

A pocos días del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, desde Endavant OSAN queremos hacer una serie de reflexiones sobre la situación política actual.

El estado de las autonomías es un estado irreformable

 1. La respuesta del estado a la convocatoria del referéndum de autodeterminación en el Principado para el 1 de octubre ha evidenciado el carácter represivo, autoritario y contrario a los derechos de los pueblos de este estado. La capacidad de poner en marcha una operación represiva de esta magnitud es fruto del poso franquista en una parte de la sociedad, pero también de años de propaganda y disciplinación de la población a través del discurso nacionalista español -basado en la retórica antiterrorista . Esta operación represiva es también un ensayo de cara a normalizar un mayor grado de control político y social. Si el estado gana, eso que ahora son medidas excepcionales -prohibición de propaganda política, persecución a cargos electos, restricciones a internet- pasarán a formar parte del paisaje cotidiano.
 2. El estado español es un estado irreformable. El nacionalismo español es quien articula este estado. Un nacionalismo al servicio de las oligarquías y del capitalismo patriarcal que para sobrevivir necesita aniquilar las identidades nacionales diferentes a la española y situar en el campo del enemigo de la patria cualquier movimiento político y social que cuestione aunque sea parcialmente el carácter indiscutible de la unidad de España o los pilares de la dominación capitalista y patriarcal. La única forma efectiva para combatir y derrotar este nacionalismo es con el ejercicio de la soberanía y la conquista de la independencia por parte de los pueblos subyugados a este estado.
 3. La intervención de la autonomía, que comenzó con el FLA, y ha acabado de materializar con la intervención de las finanzas y otras competencias de la Generalitat, es una demostración de que las autonomías y el autonomismo no pueden garantizar ni las libertades nacionales de los Países Catalanes ni una vida digna para las clases populares. Que las autonomías son entes vacíos de soberanía lo ha demostrado la intervención del Fondo de Liquididad Autonómico en los Países Catalanes por parte del estado español, la recentralización de competencias y la aplicación de los dictados austericidas de la UE. En este sentido las autonomías se han convertido oficinas de gestión de la miseria, de privatización de los servicios públicos, de drenaje de recursos públicos para engordar beneficios privados, y de intensificación de la doble explotación que sufrimos las mujeres. Además, como hemos visto esta misma semana, el estado, sólo con el poder ejecutivo, ha podido anular la escasa autonomía de la Generalitat de Cataluña. Aquellos sectores que en Cataluña, el País Valenciano y las Islas proponen un mayor grado de autonomía o una mejor financiación autonómica como herramienta que garantice la libertad nacional y una vida digna para las clases populares, están apostando por un callejón sin salida y sin garantías. Sólo la apuesta por la autodeterminación abre un camino para garantizar las libertades nacionales de los Países Catalanes y para invertir las relaciones de dominación y explotación que nos llevan a un presente de precariedad.
 4. No podemos caer en la ingenuidad de pensar que lo que pase en Cataluña no afectará a Valencia y las Islas Baleares. La ofensiva que el estado prepara para atacar las bases de lo que considera las causas del proceso independentista (escuela en lengua propia, medios de comunicación en lengua propia, competencias autonómicas, etc.) se dirigirá aún con más fuerza contra el resto de territorios. El estado siempre ha tenido más clara nuestra unidad que nuestro propio pueblo. Por ello es urgente pasar a la ofensiva, no comprar los marcos discursivos del progresismo españolista y extender también la perspectiva de la autodeterminación en todo el territorio de los Países Catalanes. Asimismo, el proceso de independencia de Cataluña abre las puertas a un crecimiento de la conciencia nacional en Cataluña Norte, que no puede ser vendido ni sacrificado en nombre de la geopolítica y de las relaciones con el estado francés.

Sin desobediencia no hay independencia

 1. Todo lo que ha pasado en el último mes demuestra que la desobediencia es imprescindible para poder ganar la independencia y romper con el estado español. No hay vía legal a la independencia, sólo vía legítima. Y por lo tanto, en la lucha por hacer y ganar el referéndum es imprescindible extender la desobediencia al máximo posible de ámbitos. Para extender la desobediencia es imprescindible la construcción de un poder popular y de una institucionalidad alternativa.
 2. El 1 de octubre es un referéndum de autodeterminación y si gana el sí se ha de proclamar la independencia de Cataluña. Hay que estar alerta contra los intentos de reconducir las energías de la calle hacia una simple movilización contra el gobierno del PP. Hay que denunciar la hipocresía política de «la izquierda de orden» que ante la incapacidad de aceptar un proceso verdadero de autodeterminación y el vértigo a una protesta popular no controlable, pretende actuar de apagafuegos del estado. El único mandato existente en la actualidad es el de dar la voz al pueblo para ejercer el derecho de autodeterminación.
 3. Nadie tiene ningún mandato para negociar en nombre del pueblo ninguna salida alternativa que no sea el ejercicio del derecho de autodeterminación. Somos conscientes de que tanto si el referéndum fracasa como si se convierte revuelta abierta, el día 2 de octubre las élites de este país intentarán activar una salida negociada. Habrá que oponernos frontalmente a cualquier operación de este tipo.

Garantizamos el referéndum

 1. Para ganar este embate es imprescindible la movilización generalizada. Defendemos la apuesta por una resistencia no violenta y trabajar codo con codo con todos los que quieran defender el referéndum. Y hacerlo a través de la inteligencia colectiva. Esto, sin embargo, está lejos de movilizaciones teledirigidas y destinadas a desviar y rebajar la tensión. El estado ha enviado miles de policías armados al Principado, y la única forma de detenerlos es mediante un desbordamiento de masas que anule tanto su capacidad de asustar como su capacidad de hacer daño.
 2. El papel de los Mossos no puede ser excusa para rehuir la movilización. La situación actual no permite ambigüedades: o se desobedecen las órdenes represivas del aparato judicial y ejecutivo español, o se participa en la estrategia represiva del estado. Esta es una disyuntiva que están afrontando diversos sectores de población con un alineamiento masivo a favor de la desobediencia, y no hay ningún motivo, al contrario, para hacer una excepción con este cuerpo policial.
 3. Como dicen las compañeras de Arran, la organización es la clave de la victoria. Por ello es importantísimo que todo el que quiera luchar se organice en su comité local de defensa del referéndum. Asimismo, pensamos que es vital la autoorganización de los diferentes sectores de la clase trabajadora para usar sus herramientas y su fuerza colectiva para detener la acción represiva de las fuerzas de ocupación. En este sentido, las llamadas de bomberos y campesinado a defender físicamente el referéndum con cordones de seguridad y tractores son un magnífico ejemplo.
 4. Hay que apostar y trabajar por una huelga general indefinida como una de las pocas herramientas que nos permitirá derrotar el estado. Es por ello que apoyamos la propuesta de convocatoria de una huelga general. Esta huelga, sin embargo, no debe ser ninguna herramienta para justificar de forma honrosa una renuncia al referéndum, sino una herramienta para hacer valer el derecho de autodeterminación.

Nada termina el 1 de octubre

 1. El objetivo de la izquierda independentista es una República independiente de los Países Catalanes y la construcción de una sociedad socialista y feminista. Por lo tanto, el 1 de octubre no es el final de nada, sino un hito más camino de nuestros objetivos. Por eso, sea cual sea el resultado de este embate, habrá que continuar construyendo Unidad Popular. La fuerza y las lecciones acumuladas este otoño deberán servir para continuar la lucha por la libertad completa del pueblo trabajador de los Países Catalanes.

Endavant – OSAN

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *