Catalunya: Comunicado. La CUP se plantea como intensificar su actividad política en el Estado Español

(Texto Bilingüe)

(En català)

La CUP es planteja com intensificar la seva activitat política a l’Estat espanyol

Davant la conjuntura actual, marcada per la excepcionalitat democràtica, on la vulneració de drets fonamentals, que ha culminat amb intervencions a l’autogovern, milers de represaliats, empresonaments i exilis, per part del règim és sistemàtica, la CUP obrirà un debat tàctic entre la militància per abordar si ha de convertir-se en un agent actiu a l’Estat espanyol i en quin format.

La CUP sempre ha optat per no participar d’unes eleccions a l’Estat i ha defensat l’abstencionisme com a forma d’acció política. En aquests moments, la formació anticapitalista considera que l’exercici del dret a l’autodeterminació ha esdevingut l’element fonamental de confrontació democràtica, fet que ha abocat l’Estat a la inestabilitat política permanent i és per aquest motiu, que sotmetrà a debat si ha d’intensificar la seva acció política directa per seguir reivindicant aquest dret més enllà dels Països Catalans i a través de quines estratègies.

Per tant, l’organització ha obert un procés deliberatiu que finalitzarà amb la celebració d’assemblees territorials plenàries i un Consell Polític extraordinari el 10 de març.

El Secretariat Nacional ha presentat un primer esborrany de document pel debat que està pendent de ser ampliat per part d’assemblees i militància a través dels òrgans de presa de decisió habituals de l’organització.

La CUP se plantea como intensificar su actividad política en el Estado español

(En castellano)

Ante la coyuntura actual, marcada por la excepcionalidad democrática, donde la vulneración de derechos fundamentales, que ha culminado con intervenciones al autogobierno, miles de represaliados, encarcelamientos y exilios, por parte del régimen es sistemática, la CUP abrirá un debate táctico entre la militancia para abordar si tiene que convertirse en un agente activo al Estado español y en qué formato.

La CUP siempre ha optado para no participar de unas elecciones al Estado y ha defendido el abstencionismo como forma de acción política. En estos momentos, la formación anticapitalista considera que el ejercicio del derecho a la autodeterminación ha acontecido el elemento fundamental de confrontación democrática, hecho que ha abocado el Estado a la inestabilidad política permanente y es por este motivo, que someterá en debate si tiene que intensificar su acción política directa para seguir reivindicando este derecho más allá de los Países Catalanes y a través de qué estrategias.

Por lo tanto, la organización ha abierto un proceso deliberativo que finalizará con la celebración de asambleas territoriales plenarias y un Consejo Político extraordinario el 10 de marzo.

El Secretariado Nacional ha presentado un primer borrador de documento por el debate que está pendiente de ser ampliado por parte de asambleas y militancia a través de los órganos de toma de decisión habituales de la organización.

Candidatura d’Unitat Popular (CUP)

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *