Catalunya: Comunicado de Endavant. “El único camino la organización y la lucha. Pensamos colectivamente, construimos juntas!”

(Texto bilingüe)

(En català)

L’únic camí: l’organització i la lluita. Pensem col·lectivament, construïm juntes!

El passat dissabte 30 de març, Endavant (OSAN) vam celebrar les segones jornades organitzatives nacionals, a Gràcia (Barcelona). Són les segones, després de les que vam fer l’1 d’octubre del 2016 a Sabadell. Amb el lema «L’únic camí: l’organització i la lluita. Pensem col·lectivament, construïm juntes!», vam centrar-nos a reflexionar i aprofundir en la nostra estratègia i acció política, així com a debatre què vol dir militar a Endavant.

La jornada, que va aplegar vora 150 militants d’arreu dels Països Catalans, va servir per consolidar una cohesió ideològica i organitzativa ben necessària per contrarestar les pressions del capitalisme, del patriarcat i del reformisme. Entenem que aquesta cohesió es fomenta a partir de la idea de la utilitat de l’eina on militem, Endavant, i de l’acció política que fem. Per això, vam abordar què hem de millorar per fer-la més útil per a les classes populars i com, coneixent-nos, podem empatitzar en les diferents tasques, situacions i espais on participem com a militants.

En aquest sentit, vam reforçar la necessitat d’evitar que es desactivin els espais de lluita perquè es dediquen a la lluita institucional. Correm el risc que les pròximes conteses electorals es presentin com a necessàries per fer un front antifeixista institucional que només reforça el PSOE i consolida el règim del 78, alhora que arrossega «l’esquerra» parlamentària cap a una lògica de defensa de mínims que desactiva qualsevol alternativa política. No hi ha res a defensar des d’una posició estàtica: cal avançar per fer-ho.

Entenem que Endavant hem de ser un dels agents que desactivi aquesta cooptació: el front antifeixista ha de ser als carrers. I ha de ser allà des d’on posem damunt de la taula la proposta que fem com a organització i com a Esquerra Independentista: el programa feminista d’Unitat Popular. Fins i tot les reivindicacions que plantegem en el programa #ÉsDeMínims, tot i que són volgudament parcials per poder agregar-hi una gran majoria de la classe treballadora i de les classes populars, són inassumibles per al sistema i ens permeten passar a l’ofensiva política.

Som conscients de la pertinença d’aquesta dialèctica entre demandes immediates i horitzó final. Per això, seguim en la línia de treballar i persistir en el nostre objectiu final: la conquesta del poder polític i la supressió del treball assalariat i de tota explotació. I ho fem des de la certesa que no és possible liquidar progressivament el sistema capitalista mitjançant reformes legislatives, i que el poder no és un conjunt d’institucions a prendre.

Així mateix, assumim que la independència dels Països Catalans és un camí que no es pot recórrer únicament ni amb l’instrumental de la democràcia realment inexistent, ni amb els que han fet de la tríada d’eleccions, parlament i partits polítics el dogma que un govern és democràtic. Cal que tinguem present que els punts d’intersecció entre la lluita per l’emancipació nacional, la lluita contra l’explotació capitalista i la lluita contra el patriarcat no havien estat mai tan nombrosos als Països Catalans com ho són ara.

Que el poble pugui guanyar el poder a l’estat i fer efectiva la independència passa per una acció de masses destinada a neutralitzar la capacitat de consens i coacció d’aquest estat damunt de la població i del territori. Això, a hores d’ara, no serà possible si no treballem per aconseguir un poble mobilitzat i disposat a persistir fins a les últimes conseqüències. Per això, l’únic camí passa per l’organització i la lluita. Pensem col·lectivament, construïm juntes! Avançar és l’única manera de no retrocedir!

(En castellano)

El único camino: la organización y la lucha. Pensamos colectivamente, construimos juntas!

El pasado sábado 30 de marzo, Endavant (OSAN) celebramos las segundas jornadas organizativas nacionales, en Gracia (Barcelona). Son las segundas, después de las que hicimos el 1 de octubre del 2016 en Sabadell. Con el lema «El único camino: la organización y la lucha. Pensamos colectivamente, construimos juntas!», nos centramos a reflexionar y profundizar en nuestra estrategia y acción política, así como a debatir qué quiere decir militar en Endavant.

La jornada, que reunió cerca de 150 militantes de todo los Países Catalans, sirvió para consolidar una cohesión ideológica y organizativa muy necesaria para contrarrestar las presiones del capitalismo, del patriarcado y del reformismo. Entendemos que esta cohesión se fomenta a partir de la idea de la utilidad de la herramienta donde militamos, Endavant, y de la acción política . Por eso, abordamos qué tenemos que mejorar para hacerla más útil para las clases populares y como, conociéndonos, podamos empatitzar en las diferentes tareas, situaciones y espacios donde participamos como militantes.

En este sentido, reforzamos la necesidad de evitar que se desactiven los espacios de lucha porque se dedican a la lucha institucional. Corremos el riesgo que las próximas contiendas electorales se presenten como necesarias para hacer un frente antifascista institucional que solo refuerza el PSOE y consolida el régimen del 78, a la vez que arrastra «la izquierda» parlamentaria hacia una lógica de defensa de mínimos que desactiva cualquier alternativa política. No hay nada a defender desde una posición estática: hay que avanzar para hacerlo.

Entendemos que Endavant tenemos que ser uno de los agentes que desactive esta cooptación: el frente antifascista tiene que estar en las calles. Y tiene que ser allá desde donde posamos encima de la mesa la propuesta que basura como organización y como Esquerra Independentista: el programa feminista de Unidad Popular. Incluso las reivindicaciones que planteamos en el programa #ÉsDeMínims, a pesar de que son  parciales para poder agregar una gran mayoría de la clase trabajadora y de las clases populares, son inasumibles para el sistema y nos permiten pasar a la ofensiva política.

Somos conscientes de la pertenencia de esta dialéctica entre demandas inmediatas y horizonte final. Por eso, seguimos en la línea de trabajar y persistir en nuestro objetivo final: la conquista del poder político y la supresión del trabajo asalariado y de toda explotación. Y lo hacemos desde la certeza que no es posible liquidar progresivamente el sistema capitalista mediante reformas legislativas, y que el poder no es un conjunto de instituciones a tomar.

Así mismo, asumimos que la independencia de los Países Catalanes es un camino que no se puede recorrer únicamente ni con el instrumental de la democracia realmente inexistente, ni con los que han hecho de la triada de elecciones, parlamento y partidos políticos el dogma que un gobierno es democrático. Hace falta que tengamos presente que los puntos de intersección entre la lucha por la emancipación nacional, la lucha contra la explotación capitalista y la lucha contra el patriarcado no habían estado nunca tan numerosos a los Países Catalanes como lo son ahora.

Que el pueblo pueda ganar el poder en el estado y hacer efectiva la independencia pasa por una acción de masas destinada a neutralizar la capacidad de consenso y coacción de este estado encima de la población y del territorio. Esto, a estas alturas, no será posible si no trabajamos para conseguir un pueblo movilizado y dispuesto a persistir hasta las últimas consecuencias. Por eso, el único camino pasa por la organización y la lucha. Pensamos colectivamente, construimos juntas! Avanzar es la única manera de no retroceder!

Endavant – Organització Socialista d’Alliberament Nacional

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *