Comunicado de Herritar Batasuna en el 40º aniversario del asesinato de Argala: En la línea de Argala ¡Adelante la revolución vasca!

El pasado viernes 21 de diciembre se cumplieron 40 años de que los enemigos del Pueblo Trabajador Vasco, los Estados español y francés, asesinaron al militante de ETA Joxe Migel Beñaran Ordeñana, “Argala”. Con tal motivo la organización independentista revolucionaria vasca Herritar Batasuna (HB) emitió el siguiente comunicado.

(Texto bilingüe)

Argalaren ildoan, aurrera euskal iraultza!

Gaur betetzen dira 40 urte Euskal Herri Langilearen etsai diren Estatu frantsesak eta espainolak, haien nagusi den inperialismo kapitalistaren beso armatua den OTANek eta bere morroi kolaboratzaile diren autonomista basko espainolek, nork bere funtzioak ete eginkizunak betez, ETAko militante Joxe Migel Beñaran Ordeñana, “Argala” erail zutela.

HERRITAR BATASUNA ez da polemika antzuetan hasiko militante abertzale eta sozialista iraultzaile eredugarri honen ondare teorikoa eta legitimitate historikoa kapitalizatu nahi dituzten erreformista, oportunista, burokrata, politikero profesional eta likidazionista guztiekin.

Ezinezkoa da jakitea gaur egun Argala, biziko balitz, non kokatuko litzatekeen politikoki. Bere garaian Euskal Herri Langilea askatzeko borrokaren lehen lerroan jo eta ke aritutako askoren ibilbide politiko eta pertsonal tamalgarriak ikusiak ditugu behin baino gehiagotan. Izen eta abizenak jakinak eta ezagunak dira Euskal Herri osoan.

Dena den, bi galdera xume: Argala gaur egun, sozialdemokrazia autonomista baskoan arituko litzateke Estatutu baskongado berri bat PNVren besotik lortu nahian? Zail da sinesten, zinez…. Ala Ezker Abertzale Iraultzailea berreraikitzeko lanetan ibiliko litzateke, Euskal Nazio Askapen Mugimendu Sozialista Iraultzailea birfundatzeko borrokan, ekarpen teoriko eta praktikoak egiten? Nork bere iritzia osa dezala. Guk, jakina, geurea osatua dugu aspaldian eta begi bistakoa da.

Ezin dugu jakin Argalak gaur egun zer sentitu, pentsatu eta eginen lukeen. Dakiguna hauxe da: berak egin, esan eta idatzi zuena. Eta horretan ez dago inolako zalantzarik. Argala abertzale iraultzailea zen, eta sozialista iraultzailea. ETAko V eta VI Biltzarretan zehaztutako helburu eta estrategiarekin bat zetorren osoki. Hau da, Independentzia eta Sozialismoa, Berreuskalduntzea eta Birbatasun Nazionala. Euskal Iraultza Sozialista. Euskal Estatu Sozialista. Euskal Herri Langilearen askapen nazional eta sozialaren aldeko borrokaren gidaritza Euskal Langileriaren, Euskal Proletalgoaren eskuetan izan behar da, eta ez burgesia txikiaren eskuetan.

Halaxe utzi zuen idatzirik Jokin Apalategiren liburuko hitzaurrean. Duela 80 urte Euskal Langileriaren sektore abertzalea ez zen existitzen modu kontzientean, eta horrek ahalbidetu zuen burgesia txikiak hein handi batean borroka nazionala gidatzea. Pasa den mendeko 60. hamarkadan, ETAren borrokari esker, nagusiki, Euskal Proletalgoak nazio askapen borrokaren gidaritza kendu egin zion burgesia txikiari, Euskal Nazioaren zuzendaritzan Euskal Langileria ezartzeko.

Gaur egun, berriz ere, borroka nazionalaren gidaritza burgesia txikiaren eskuetan dago, tamalez, eta klase sozial inpotente eta dekadente honek Euskal Herri Langile osoa sozialdemokrazia autonomistaren uztarrirat eraman nahi du, eta azken finean, PNVren nazionalismo burges basko espainolerat. “Estatutus” baskongado berria erabili nahi dute horretarako.

HERRITAR BATASUNAk, eta Ezker Abertzale Iraultzailearen bertze antolakundeek ere, ez dugu inolaz ere onartzen iruzur autonomista eta erreformista berri hau, bere garaian Moncloako estatutu baskongado eta Foru Hobekuntza nabarrero zatikatzaileak onartu ez genituen bezala.

Gaur egungo helburua, beraz, pasa den mendeko 60. hamarkadan bezala, Euskal Langileriaren sektore abertzale eta sozialista iraultzaileak berriz antolatzea da, klase kontzientzia nazionala duen Euskal Proletalgoa, alegia, eta burgesia txikiaren erreformismo eta autonomismoa hegemonia kentzea Euskal Herri Langilearen baitan.

Helburua da Ezker Abertzale Iraultzailea berreraikitzea, oinarri proletario iraultzaileen gainean, azken berrogei urteetako praxiaren irakaspenak barneratuz, eta Euskal Nazio Askapen Mugimendu Sozialista Iraultzailea berriz osatuz.

Eta horretarako, Argalak erabili zuen teoria iraultzailearen metodoa erabili behar dugu, Marx eta Engelsek elaboratu zuten materialismo historikoa eta dialektikoa. Metodo honen bidez aztertu gaur egungo klase borroka Euskal Herrian eta mundu osoan, eta horren arabera estrategia iraultzailea diseinatu, Independentzia, Sozialismoa, Berreuskalduntzea, Birbatasun Nazionala, Feminismoa eta Ekologismoa lortzeko.

Nafarroako Euskal Langile Errepublika Sozialista. Euskal Estatu Sozialista. Langileen batzarretan oinarritutako estatu iragankorra, klaserik gabeko Euskal Herriaren bidean.

Uste dugu Argala bide horretan arituko litzatekeela gaur egun, gure klase eta nazio etsaiek hil izan ez balute.

Herriak ez du barkatuko!

Argala, gogoan zaitugu!

 

GORA EUSKAL IRAULTZA!!!

JO TA KE, IRABAZI ARTE!!!

INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA!!!

IRAULTZA DA BIDE BAKARRA!!!

(En castellano)

En la línea de Argala ¡Adelante la revolución vasca!

Hoy se cumplen 40 años que los enemigos del Pueblo Trabajador Vasco, los Estados español y francés, la OTAN, el brazo armado del imperialismo capitalista que es su amo y señor, y sus mayordomos colaboracionistas, los autonomistas vasco-españoles, cada uno cumpliendo su función y papel, asesinaron al militante de ETA Joxe Migel Beñaran Ordeñana.

HERRITAR BATASUNA no va a entrar en polémicas estériles con todos los reformistas, oportunistas, burócratas, politiquillos profesionales y liquidacionistas que quieren capitalizar la herencia teórica y la legitimidad histórica de este militante abertzale y socialista revolucionario ejemplar.

Es imposible saber dónde se situaría políticamente hoy en día Argala, si viviera. Más de una vez hemos visto los lamentables itinerarios políticos y personales de muchos y muchas que en su época estuvieron luchando con entrega y valentía en la primera línea de la lucha por liberar al Pueblo Trabajador Vasco. Sus nombres y apellidos son sabidos y conocidos en toda Euskal Herria.

De todas formas, dos pequeñas preguntas: ¿Argala, hoy en día, estaría militando en la socialdemocracia autonomista vasca queriendo conseguir un nuevo estatuto vascongado de la mano del PNV? Verdaderamente, es difícil de creer… ¿O estaría inmerso en los trabajos para reconstruir la Izquierda Abertzale Revolucionaria, el la lucha para refundar el Movimiento Socialista Revolucionario Vasco de Liberación Nacional, haciendo aportaciones teóricas y prácticas? Cada uno y cada que forme su opinión al respecto. Nosotras, por supuesto, hace tiempo que lo hicimos y es evidente lo que pensamos.

No podemos saber que sentiría, pensaría y haría Argala hoy en día. Lo que realmente sabemos es esto: lo que hizo, dijo y escribió. Y en eso no hay ningún tipo de dudas. Argala era un abertzale revolucionario, un socialista revolucionario. Estaba en total acuerdo con la estrategia y los objetivos decididos en la V y VI Asambleas de ETA. Es decir: la Independencia, el Socialismo, la Reeuskaldunización y la Reunificación Nacional. La Revolución Socialista Vasca. El Estado Socialista Vasco. La dirección de la lucha a favor de la liberación nacional y social del Pueblo Trabajador Vasco debe estar en manos de la Clase Obrera Vasca, del Proletariado Vasco, y no en las garras de la pequeña burguesía.

Así de claro lo dejó escrito en el prólogo al libro de Jokin Apalategi. Hace 80 años no existía de modo consciente el sector patriótico de la Clase Obrera Vasca, y eso posibilitó en gran medida que la pequeña burguesía dirigiera la lucha nacional. En la década de los 60 del pasado siglo, gracias principalmente a la lucha de ETA, el Proletariado Vasco le arrebató la dirección de la lucha nacional a la pequeña burguesía, para poner en el puesto de mando de la Nación Vasca a la Clase Obrera.

Hoy en día, una vez más, la dirección de la lucha nacional está en manos de la pequeña burguesía, desgraciadamente, y esta clase social impotente y decadente quiere llevar a todo el Pueblo Trabajador Vasco al yugo de la socialdemocracia autonomista, y, al fin y al cabo, al nacionalismo burgués vasco-español del PNV. Para ello quieren utilizar el nuevo “Estatutus” vascongado.

HERRITAR BATASUNA, y con ella, el resto de organizaciones del Izquierda Abertzale Revolucionaria no admite de ninguna de las maneras este nuevo fraude autonomista y reformista, de la misma forma que en su día no admitimos ninguno de los instrumentos separatistas: el Estatuto vascongado de la Moncloa y el navarrero Amejoramiento del Fuero.

Por lo tanto, el objetivo, hoy en día, como en la década de los 60 del pasado siglo, es organizar de nuevo los sectores abertzales y socialista revolucionarios de la Clase Obrera Vasca, es decir, el Proletariado Vasco que tiene conciencia nacional de clase, y arrebatarle al reformismo y el autonomismo de la pequeña burguesía vasca la hegemonía de la que goza en el seno del Pueblo Trabajador Vasco.

El objetivo es reconstruir la Izquierda Abertzale Revolucionaria, sobre bases proletarias y revolucionarias, asumiendo las enseñanzas teóricas y prácticas del la actividad de los últimos cuarenta años, y formando del nuevo el Movimiento Socialista Revolucionario Vasco de Liberación Nacional.

Y para ello, debemos utilizar el mismo método teórico revolucionario que usó Argala, el materialismo histórico y dialéctico que elaboraron Marx y Engels. Analizar por medio de este método la actual lucha de clases en Euskal Herria y en todo el mundo, y diseñar en base a ese análisis la estrategia revolucionaria para conseguir la Independencia, el Socialismo, la Reeuskaldunización, la Reunificación Nacional, el Feminismo y el Ecologismo.

La República Proletaria Vasca de Nabarra. El Estado Socialista Vasco. Un estado transitorio, basado en las asambleas obreras, en el camino de una Euskal Herria sin clases.

Pensamos que Argala estaría militando en este camino, si nuestros enemigos nacionales y de clase no lo hubieran asesinado.

Herriak ez du barkatuko!

Argala, gogoan zaitugu!

 

GORA EUSKAL IRAULTZA!!!

JO TA KE, IRABAZI ARTE!!!

INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA!!!

IRAULTZA DA BIDE BAKARRA!!!

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *