Catalunya: Endavant. La Izquierda Independentista denunciamos a empresas responsables del empobrecimiento de las mujeres (fotos)

(Texto bilingüe)

(En català)

L’Esquerra Independentista assenyala amb una acció reivindicativa diverses empreses responsables de l’empobriment de les dones treballadores

L’Esquerra Independentista hem dut a terme aquesta matinada diverses accions de denúncia d’empreses i multinacionals que perpetuen la violència estructural contra les dones treballadores i contribueixen a feminitzar la pobresa. L’acció l’hem feta en el marc de la Vaga General Feminista del 8 de març.

Per aquest motiu, diverses militants de les organitzacions que en formem part hem encartellat comerços amb imatges reivindicatives per assenyalar els responsables que, sotmesos als interessos del capital, es beneficien del treball invisibilitzat de les dones de la classe treballadora i provoquen que tinguem unes pitjors condicions materials de vida per tal de garantir la pervivència del sistema capitalista: salaris més baixos, discriminació i precarització laboral, agressions, acomiadaments improcedents, escletxa salarial, jornades reduïdes, manca de conciliació de les feines reproductives amb les feines productives, etc.

Les dones som les que hem patit i seguim patint la cara més dura de la crisi capitalista, i és per això que cal posar al centre de la denúncia i de l’acció política la nostra millora de les condicions materials de vida, indispensables per a poder viure una vida digna. Cal que es reverteixin immediatament les situacions de doble explotació i opressió que patim les dones de la classe treballadora, i convertir la Vaga General Feminista del 8 de març en una jornada històrica de lluita.

Endavant – OSAN

(En castellano)

La Izquierda Independentista señala con una acción reivindicativa diversas empresas responsables del empobrecimiento de las mujeres trabajadoras

Hemos llevado a cabo esta madrugada diversas acciones de denuncia de empresas y multinacionales que perpetúan la violencia estructural contra las mujeres trabajadoras y contribuyen a feminizar la pobreza. La acción la hemos hecho en el marco de la Huelga General Feminista del 8 de marzo.

Por este motivo, varias militantes de las organizaciones que formamos parte hemos encartellado comercios con imágenes reivindicativas para señalar los responsables que, sometidos a los intereses del capital, se benefician del trabajo invisibilitzat de las mujeres de la clase trabajadora y provocan que tengamos unas peores condiciones materiales de vida para garantizar la pervivencia del sistema capitalista: salarios más bajos, discriminación y precarización laboral, agresiones, despidos improcedentes, rendija salarial, jornadas reducidas, carencia de conciliación de los trabajos reproductivos con los trabajos productivos, etc.

Las mujeres somos las que hemos sufrido y seguimos sufriendo la cara más dura de la crisis capitalista, y es por eso que hay que posar al centro de la denuncia y de la acción política nuestra mejora de las condiciones materiales de vida, indispensables para poder vivir una vida digna. Hace falta que se reviertan inmediatamente las situaciones de doble explotación y opresión que sufrimos las mujeres de la clase trabajadora, y convertir la Huelga General Feminista del 8 de marzo en una jornada histórica de lucha.NetejaRessalta les paraules desconegudesUtilitza les formes valencianes

Endavant – OSAN

Fotos:

 

 

 

 

 

 

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *