Arran coloca una gran senyera estelada y una pancanta reivindicativa en el madrileño Puente de Segovia

senyera

Arran ha realizado una acción en Madrid. La organización juvenil de la izquierda independentistas catalana ha desplegado una gigantesca senyera estelada en el Puente de Segovia, que han acompañado de una enorme pancarta en la que se leía: “Luchamos contra el Estado español, no contra su gente, Pueblos unidos contra el régimen del 78”.

En un comunicado bilingüe, catalá / castellano, que reproducimos a continuación íntegramente, exponen el porqué de dicha acción:

(En Catalá)

La nostra lluita és contra l’Estat espanyol, no contra la seva gent!

Aquest matí Arran ens hem desplaçat a la capital de l’Estat espanyol per realitzar una nova acció de la campanya L’organització és la clau de la victòria.

Hem dut a terme aquesta acció simbòlica per visualitzar que el projecte de l’Esquerra Independentista dels Països Catalans no passa en cap cas per la confrontació amb la classe treballadora de la resta de l’Estat espanyol, sinó amb l’estructura de l’estat, les oligarquies i els partits del règim.

Els darrers anys hem vist com des dels partits del règim, des dels mitjans de comunicació més reaccionaris, i des dels lobbys empresarials s’ha llançat un fort discurs en contra de la lluita del poble català, fins al punt d’arribar a absurditats com acusar de feixistes a aquelles que volem exercir el nostre dret a l’autoderminació. Entenem que aquest discurs s’ha construït perseguint tres objectius: en primer lloc, com a punt de fuga per no haver de parlar d’altres qüestions que preocupen la classe treballadora de l’estat (atur estructural, salaris baixos, desnonaments, violència masclista…), problemes dels quals són els responsables. En segon lloc, per evitar qualsevol mostra de solidaritat per part dels diversos pobles de l’estat amb el poble català. I, per últim, per preparar una possible intervenció estatal antidemocràtica contra el poble o les institucions catalanes.

Lamentem que part de l’esquerra de l’Estat ens vulgui negar el nostre dret a l’autodeterminació, tant si ho fa fent seguidisme de la dreta amb arguments basats en la legalitat i no en la legitimitat (condemnant així tota acció desobedient) com si ho fa a través de suposats arguments esquerranosos, acusant les independentistes de poc solidàries o fraternals amb la resta de l’Estat, o assimilant el procés a la dreta catalana, negant l’evident caràcter massiu i popular de la voluntat de realitzar el Referèndum, i caient així en l’error ja assenyalat per V.I. Lenin  quan digué que “L’error de l’esquerra centralista resideix en el fet que per temor a fer el joc al nacionalisme burgès de les nacions oprimides han beneficiat no solament al nacionalisme burgès, sinó també al nacionalisme ultrareaccionari de la nació opressora”.

Com a marxistes entenem que el dret a l’autodeterminació és inalienable a qualsevol poble, i creiem que per tal de poder establir relacions solidàries i fraternals amb la resta de pobles de l’estat, els Països Catalans han de tenir el dret a governar-se i alliberar-se de l’Estat espanyol, que entenem com a estructura d’opressió nacional, de classe i gènere. Un estat hereu del règim feixista, afiançat amb el règim del 78, i que mostra de manera continuada el seu caràcter antidemocràtic i irreformable.

Veiem, alhora, que el referèndum de l’1 d’Octubre i la possibilitat de declarar la independència a Catalunya no només beneficiarà la classe treballadora catalana sinó la de tot l’estat, ja que no només obre la porta a l’inici d’altres processos d’alliberament nacional, sinó que a més, actualment, és l’únic element que pot suposar un cop mortal per l’estructura estatal i el règim del 78, que debiliti així la posició de la burgesia espanyolista i obri una finestra d’oportunitat per a la classe treballadora.

En aquest sentit manifestem que seguirem sent solidàries amb les classes populars de tots els pobles de l’estat espanyol i d’arreu del món, ja que el nostre projecte passa indestriablement per l’internacionalisme, i que ens tindran al costat en totes les seves lluites i demandes. Seguint la màxima “pau entre pobles i guerra entre classes” ens declarem germanes tant de la jornalera andalusa com de la cambrera castellana, amb la mateixa fermesa que ens declarem enemigues del burgès català.

Per últim, volem donar les gràcies a totes les persones, associacions i organitzacions dels diversos racons de l’Estat espanyol que estan donant suport a la lluita del poble català des d’una posició molt complicada per elles, ja que s’enfronten al discurs demagog per part de la dreta, suportat pels mitjans de comunicació reaccionaris, i una esquerra reformista que no està a l’alçada de les circumstàncies. Especialment, avui que ens hem desplaçat fins a Madrid, volem donar les gràcies a les companyes de YESCA, organització juvenil revolucionària castellana, que  no només és un exemple extraordinari de lluita internacionalista amb el seu suport constant al poble català, sinó que lluita de forma incansable per construir una Castilla lliure i comunera.

 

La nostra lluita és contra l’Estat espanyol, no contra la seva gent!

Per uns Països Catalans lliures, socialistes, feministes i internacionalistes!

 

(En castellano)

Nuestra lucha es contra el Estado español, no contra su gente!

Esta mañana ARRAN nos hemos desplazado a la capital de España para realizar una nueva acción de la campaña La organización es la clave de la victoria.

Hemos llevado a cabo esta acción simbólica para visualizar que el proyecto de la Izquierda Independentista de los Países Catalanes no pasa en ningún caso por la confrontación con la clase trabajadora del resto del Estado español, sino con la estructura del estado , las oligarquías y los partidos del régimen.

En los últimos años hemos visto como desde los partidos del régimen, desde los medios de comunicación más reaccionarios, y desde los lobbys empresariales ha lanzado un fuerte discurso en contra de la lucha del pueblo catalán, hasta el punto de llegar a absurdos como acusó de fascistas a aquellas que queremos ejercer nuestro derecho a la autoderminación. Entendemos que este discurso se ha construido persiguiendo tres objetivos: en primer lugar, como punto de fuga para no tener que hablar de otras cuestiones que preocupan a la clase trabajadora del estado (paro estructural, salarios bajos, desahucios, violencia machista …), problemas de los que son los responsables. En segundo lugar, para evitar cualquier muestra de solidaridad por parte de los diversos pueblos del estado con el pueblo catalán. Y, por último, para preparar una posible intervención estatal antidemocrática contra el pueblo o las instituciones catalanas.

Lamentamos que parte de la izquierda del Estado nos quiera negar nuestro derecho a la autodeterminación, tanto si lo hace haciendo seguidismo de la derecha con argumentos basados en la legalidad y no en la legitimidad (condenando así toda acción desobediente) como si lo hace a través de supuestos argumentos izquierdistas, acusando las independentistas de poco solidarias o fraternales con el resto del Estado, o asimilando el proceso a la derecha catalana, negando el evidente carácter masivo y popular de la voluntad de realizar el Referéndum , y cayendo así en el error ya señalado por V.I. Lenin cuando dijo que “el error de la izquierda centralista reside en el hecho de que por temor a hacer el juego al nacionalismo burgués de las naciones oprimidas han beneficiado no sólo al nacionalismo burgués , sino también al nacionalismo ultrarreaccionario de la nación opresora “.

Como marxistas entendemos que el derecho a la autodeterminación es inalienable en cualquier pueblo, y creemos que el fin de poder establecer relaciones solidarias y fraternales con el resto de pueblos del estado, los Países Catalanes deben tener el derecho a gobernar- y liberarse de España, que entendemos como estructura de opresión nacional, de clase y género. Un estado heredero del régimen fascista, afianzado con el régimen del 78, y que muestra de forma continuada su carácter antidemocrático y irreformable.

Vemos, al mismo tiempo, que el referéndum del 1 de Octubre y la posibilidad de declarar la independencia en Cataluña no sólo beneficiará la clase trabajadora catalana sino la de todo el estado, ya que no sólo abre la puerta al inicio de otros procesos de liberación nacional, sino que además, actualmente, es el único elemento que puede suponer un golpe mortal para la estructura estatal y el régimen del 78, que debilite así la posición de la burguesía españolista y abre una ventana de oportunidad para la clase trabajadora.

En este sentido manifestamos que seguiremos siendo solidarias con las clases populares de todos los pueblos de España y de todo el mundo, ya que nuestro proyecto pasa inseparablemente por el internacionalismo, y que nos tendrán al lado en todas sus luchas y demandas. Siguiendo la máxima “paz entre pueblos y guerra entre clases” nos declaramos hermanas tanto de la jornalera andaluza como de la camarera castellana, con la misma firmeza que nos declaramos enemigas del burgués catalán.

Por último, queremos dar las gracias a todas las personas, asociaciones y organizaciones de los diversos rincones de España que están apoyando la lucha del pueblo catalán desde una posición muy complicada para ellas, ya que se enfrentan al discurso demagogo por parte de la derecha, soportado por los medios de comunicación reaccionarios, y una izquierda reformista que no está a la altura de las circunstancias. Especialmente, hoy que nos hemos desplazado hasta Madrid, queremos dar las gracias a las compañeras de Yesca, organización juvenil revolucionaria castellana, que no sólo es un ejemplo extraordinario de lucha internacionalista con su apoyo constante al pueblo catalán, sino que lucha de forma incansable para construir una Castilla libre y comunera.

 

¡Nuestra lucha es contra el Estado español, no contra su gente!

¡Para unos Países Catalanes libres, socialistas, feministas e internacionalistas!

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *