Arran anuncia nueva campaña contra el modelo turístico en los Països Catalans. Ya han realizado la primera acción en Barcelona

La organización independentista juvenil Arran, próxima a la CUP, ha anunciado este domingo que este verano volverá a actuar contra el modelo turístico de los Països Catalans, que califica “insostenible a nivel humano y para el territorio”. Bajo el lema “No es turismofobia, es lucha de clases”, la organización ha explicado, a través de un comunicado difundido este domingo, que quiere volver a hacer acciones, como el ataque contra un autobús turístico en Barcelona del año pasado, para “situar el turismo en el centro mediático”.

La campaña de Arran utiliza la palabra “capitalismofobia”, en contraposición con el término popularizado el año pasado “turismofòbia”, que pretendía deslegitimar las luchas contra el modelo turístico de los Països Catalans, según explica la organización política juvenil en un comunicado.

En el manifiesto, Arran asegura que el actual modelo turístico está “diseñado única y exclusivamente en base a los intereses económicos de la clase que nos explota”. La organización juvenil critica el modelo turístico por considerar que los beneficios económicos que aporta no justifican la explotación a que están sometidos los trabajadores que se dedican a la hostelería.

Según el comunicado hecho público por Arran, los bajos salarios, el horario excesivo y las pésimas condiciones laborales en que tiene que desenvolverse los trabajadores del sector son suficientemente precarios como para llevar a cabo acciones contra las empresas turísticas.

Arran ha planteado una propuesta de mínimos con seis medidas, entre las que destacan la interrupción inmediata de las licencias para nuevos hoteles y empresas turísticas y la expropiación de las principales empresas turísticas del país, a las que consideran culpables de la situación en la que viven muchos de sus trabajadores. También las acusan de perjudicar al medioambiente por la presencia de numerosos cruceros en el puerto de Barcelona.

Ya han realizado la primera acción. Dos miembros de Arran se han encadenado este martes al dragón del Parc Güell como pistoletazo de salida a la campaña para denunciar el turismo masivo en Barcelona y han desplegado la pancarta “Paremos el turismo masivo”.

Los Mossos d’Esquadra han recibido el aviso a las 7.45 y han acudido al lugar para cortar las cadenas de los manifestantes, según fuentes de la policía catalana. Tras una hora atados al emblemático dragón de Gaudí, los agentes han roto las cadenas y han identificado a los dos jóvenes, que llevaban puestas unas máscaras blancas. Durante la protesta, otras dos personas han encendido dos botes de humo rojo.

“El Parc Güell se ha convertido en un icono turístico de Barcelona y es por eso que hemos querido dar el pistoletazo de salida a nuestra campaña veraniega aquí” ha dicho la portavoz de la acción, que también ha calificado al modelo turístico “de insostenible” y que es una “manifestación de la lucha de clases”.

(Fuentes: El Nacional. cat / Ara.cat / nació digital / El Punt Avui)

Texto íntegro del manifiesto de Arran (bilingüe):

(En Català)

El model turístic actual als Països Catalans és insostenible. Insostenible a nivell humà i insostenible pel territori

Les lluites de les veïnes de cada poble i barri són la mostra més clara que el model turístic no beneficia la majoria de la població. La gent s’ha organitzat per rebutjar un model que ens perjudica, que està dissenyat únicament i exclusiva en base als interessos econòmics de la classe que ens explota, d’una minoria a qui no li importa si hem de marxar de casa nostra, si treballem infinites hores per sous de misèria, o si l’impacte ambiental posa en risc qualsevol possibilitat de futur.

No és un problema aïllat. El sistema capitalista i patriarcal són l’arrel d’on parteix aquest turisme que atempta contra la vida de les persones, i per tant, només podrem acabar amb aquestes problemàtiques si tallem d’arrel amb el sistema. Un sistema que avantposa els interessos d’una minoria per sobre dels de la majoria, que se serveix del treball encara més precaritzat de les dones, de les persones migrades, que explota el territori com si fos la seva propietat. Una minoria que no mira més enllà de la vida de luxe que la indústria turística els genera. A costa de tot i de tothom.

El turisme genera feina, és clar, però no podem basar la nostra economia en un sector finit, insostenible, i no ho podem fer sense miraments. Les condicions laborals de les persones que treballem en el sector turístic són extremadament precàries, com exemplifiquen la restauració i les netejadores d’hotels: feines en negre, jornades infinites i hores no pagades, assetjament a la feina, sous de misèria… Moltes joves ens veiem abocades a aquestes feines, i veiem desaparèixer els nostres drets sota la coacció que si nosaltres no volem treballar-hi, ja vindrà un altre que acceptarà les condicions.

El turisme genera beneficis, és clar, però per a qui van aquests beneficis? Els propietaris cada cop poden cobrar més diners pels habitatges que lloguen, i la gent que hi viu cada cop té més dificultats per pagar aquests preus. Així ens fan marxar de casa nostra i destrueixen el teixit dels pobles i barris, el teixit de les xarxes de suport en les cures que hi puguin existir, destrueixen la comunitat per fer-nos a totes individus aïllats, sense connexió amb el territori ni amb la gent que ens envolta. Converteixen els barris i pobles en parcs d’atraccions on poder anar a passar-s’ho bé uns dies, però on és impossible viure-hi, on no hi ha identitat ni queda res d’allò construït col·lectivament durant generacions.

El turisme és el potencial econòmic de moltes ciutats, però l’impacte que genera a nivell ambiental no es pot anar augmentant per sempre més ni es pot mantenir a aquests nivells, perquè el territori no té la capacitat de sostenir-lo. Com allò que beneficia a tan poques persones pot malmetre allò que hauria de ser un bé comú tan preuat com són els recursos de què disposem? No podem basar l’economia en el turisme igual que no tenia cap sentit basar-la en la construcció. Ni podem deixar a les lleis del mercat qüestions tan bàsiques com el dret a l’habitatge.

Cal que posem la vida al centre, és a dir, els interessos de la majoria de la població, que han de ser el criteri front a qualsevol debat sobre el turisme. A qui beneficia i a qui perjudica aquest model? Com dèiem, que uns pocs passin per davant de tantes és una característica pròpia del sistema i, per tant, per poder fer prevaldre els interessos populars i garantir feines i habitatges dignes i un model que respecti el territori, l’única manera és la superació del sistema patriarcal i capitalista.

Per això, des d’Arran apostem per la construcció del socialisme i el feminisme als Països Catalans, però entenem que calen unes mesures d’urgència, una proposta de mínims que ajudi a pal·liar els efectes devastadors del model turístic actual mentre es pugui fer un debat amb totes les plataformes veïnals, col·lectius ecologistes, assemblees de barri, etc. perquè decidim col·lectivament quin és el model turístic que volem:

1 Aturar de forma immediata l’emissió de llicències d’activitat per a hotels i empreses vinculades al turisme, fins i tot d’aquelles que siguin en tràmit, i iniciar un procés de debat públic sobre com avançar cap a un model de turisme sostenible a nivell ecològic i social.

2 Prohibir de forma immediata l’activitat de les empreses relacionades amb els pisos turístics, com per exemple Airbnb, així com regular el preu de l’habitatge i adquirir-ne un ampli parc públic, per tal d’assegurar el dret a un habitatge digne per a tothom.

3 Reduir i limitar el nombre de creuers que arriben als diferents ports dels Països Catalans.

4 Millorar les condicions laborals, augmentar i controlar els salaris, acabar amb el treball en negre així com amb les externalitzacions en les empreses relacionades amb el turisme, a través d’una aposta forta i real pel control i per la inspecció de treball, la transparència, la participació de les treballadores en la gestió de les empreses, i el foment del cooperativisme. Especialment pel que fa als convenis de les cambreres de pisos d’hotel i altres treballs feminitzats, que es troben en un punt de precarització extrema.

 5 Augmentar els impostos a les empreses del sector turístic i destinar la recaptació a diversificar l’economia per tal d’avançar cap a la sobirania econòmica.

6 Expropiar les principals empreses i actius turístics del país com poden ser els diversos ports esportius, hotels com el Vela o Las Arenas, o parcs temàtics com Port Aventura, posant així els beneficis econòmics que generen al servei de tota la població.

Des d’Arran, a més, animem a les joves, i a totes les persones, a unir-se a la lluita contra l’actual model turístic, i especialment, a participar de les diferents entitats i plataformes ciutadanes i veïnals que dia a dia lluiten contra la massificació turística i pel dret a la ciutat, ja que només amb la lluita i l’autoorganització popular aconseguirem que no ens facin fora dels nostres barris, que ens paguin el que ens pertoca per les feines que fem, i construirem entre totes un model turístic compatible amb una vida digna.

Arran, organització juvenil de l’Esquerra Independentista

Països Catalans, 17 juny de 2018.

(En Castellano)

El modelo turístico actual en los Países Catalanes es insostenible. Insostenible a nivel humano e insostenible por el territorio

Las luchas de las vecinas de cada pueblo y barrio son la muestra más clara que el modelo turístico no beneficia la mayoría de la población. La gente se ha organizado para rechazar un modelo que nos perjudica, que está diseñado únicamente y exclusiva en base a los intereses económicos de la clase que nos explota, de una minoría a quien no le importa si tenemos que marchar de casa nuestra, si trabajamos infinitas horas por sueldos de miseria, o si el impacto ambiental pone en riesgo cualquier posibilidad de futuro.

No es un problema aislado. El sistema capitalista y patriarcal son la raíz de donde parte este turismo que atenta contra la vida de las personas, y por lo tanto, sólo podremos acabar con estas problemáticas si cortamos de raíz con el sistema. Un sistema que antepone los intereses de una minoría por encima de los de la mayoría, que se sirve del trabajo todavía más precarizado de las mujeres, de las personas migrantes, que explota el territorio como si fuera su propiedad. Una minoría que no mira más allá de la vida de lujo que la industria turística los genera. A expensas de todo y de todo el mundo.

El turismo genera trabajo, está claro, pero no podemos basar nuestra economía en un sector finito, insostenible, y no lo podemos hacer sin miramientos. Las condiciones laborales de las personas que trabajamos en el sector turístico son extremadamente precarias, como ejemplifican la restauración y las limpiadoras de hoteles: trabajos en negro, jornadas infinitas y horas no pagadas, acoso al trabajo, sueldos de miseria… Muchas jóvenes nos vemos abocadas a estos trabajos, y vemos desaparecer nuestros derechos bajo la coacción que si nosotros no queremos trabajar, ya vendrá otro que aceptará las condiciones.

El turismo genera beneficios, está claro, pero para quién van estos beneficios? Los propietarios cada vez pueden cobrar más dinero por las viviendas que alquilan, y la gente que vive cada vez tiene más dificultades para pagar estos precios. Así nos hacen marchar de casa nuestra y destruyen el tejido de los pueblos y barrios, el tejido de las redes de apoyo en las curas que puedan existir, destruyen la comunidad para hacernos en todas individuos aislados, sin conexión con el territorio ni con la gente que nos rodea. Convierten los barrios y pueblos en parques de atracciones donde poder ir a pasárselo bien unos días, pero dónde es imposible vivir, donde no hay identidad ni queda nada de aquello construido colectivamente durante generaciones.

El turismo es el potencial económico de muchas ciudades, pero el impacto que genera a nivel ambiental no se puede ir aumentando por siempre jamás más ni se puede mantener a estos niveles, porque el territorio no tiene la capacidad de sostenerlo. Cómo aquello que beneficia a tan pocas personas puede malograr aquello que tendría que ser un bien común tan preciado cómo son los recursos de que disponemos? No podemos basar la economía en el turismo igual que no tenía ningún sentido basarla en la construcción. Ni podemos dejar a las leyes del mercado cuestiones tan básicas como el derecho a la vivienda.

Hace falta que ponemos la vida en el centro, es decir, los intereses de la mayoría de la población, que tienen que ser el criterio frente a cualquier debate sobre el turismo. A quién beneficia y a quien perjudica este modelo? Cómo decíamos, que unos pocos pasen por ante tantas es una característica propia del sistema y, por lo tanto, para poder hacer prevalecer los intereses populares y garantizar trabajos y viviendas dignas y un modelo que respete el territorio, la única manera es la superación del sistema patriarcal y capitalista.

Por eso, desde Arran apostamos por la construcción del socialismo y el feminismo a los Países Catalanes, pero entendemos que hacen falta unas medidas de urgencia, una propuesta de mínimos que ayude a paliar los efectos devastadores del modelo turístico actual mientras se pueda hacer un debate con todas las plataformas vecinales, colectivos ecologistas, asambleas de barrio, etc. porque decidimos colectivamente cuál es el modelo turístico que queremos:

1 Parar de forma inmediata la emisión de licencias de actividad para hoteles y empresas vinculadas al turismo, incluso de aquellas que sean en trámite, e iniciar un proceso de debate público sobre cómo avanzar hacia un modelo de turismo sostenible a nivel ecológico y social.

2 Prohibir de forma inmediata la actividad de las empresas relacionadas con los pisos turísticos, como por ejemplo Airbnb, así como regular el precio de la vivienda y adquirir un amplio parque público, para asegurar el derecho a una vivienda digna para todo el mundo.

3 Reducir y limitar el número de cruceros que llegan a los diferentes puertos de los Países Catalanes.

4 Mejorar las condiciones laborales, aumentar y controlar los salarios, acabar con el trabajo en negro así como con las externalizaciones en las empresas relacionadas con el turismo, a través de una apuesta fuerte y real por el control y por la inspección de trabajo, la transparencia, la participación de las trabajadoras en la gestión de las empresas, y el fomento del cooperativismo. Especialmente en cuanto a los convenios de las camareras de pisos de hotel y otros trabajos feminizados, que se encuentran en un punto de precarización extrema.

5 Aumentar los impuestos a las empresas del sector turístico y destinar la recaudación a diversificar la economía para avanzar hacia la soberanía económica.

6 Expropiar las principales empresas y activos turísticos del país como pueden ser los diversos puertos deportivos, hoteles como el Vela o Las Arenas, o parques temáticos como Port Aventura, poniendo así los beneficios económicos que generan al servicio de toda la población.

Desde Arran, además, animamos a las jóvenes, y a todas las personas, a unirse a la lucha contra el actual modelo turístico, y especialmente, a participar de las diferentes entidades y plataformas ciudadanas y vecinales que día a día luchan contra la masificación turística y por el derecho en la ciudad, puesto que sólo con la lucha y la autoorganización popular conseguiremos que no nos echen de nuestros barrios, que nos paguen el que nos corresponde por los trabajos que hacemos, y construiremos entre todas un modelo turístico compatible con una vida digna.

Arran, organización juvenil de la Izquierda Independentista

Países Catalanes, 17 junio de 2018

(Fuente: web de Arran / Traducción: La Otra Andalucía)

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *