Catalunya: Manifest de l’Esquerra Independentista per l’11S (Manifiesto de la Izquierda Independentista por el 11S)

(Texto bilingüe)

(En Català)

Per a que no continuïn decidint per nosaltres, als Països Catalans, autodeterminació!

De baix cap a dalt. Unim forces. Sortim als carrers. Per canviar-ho tot

El règim de la monarquia parlamentària a l’estat espanyol sorgit de la transició del 1978 està en crisi. Els pactes entre classes dominants i les forces polítiques que les representen, que el van engendrar, s’han desgastat. Han perdut part important de la seva capacitat de generar una estructura institucional sòlida que permeti mantenir la unitat d’Espanya i l’acumulació capitalista.

Però que el règim estigui en crisi no vol dir que estigui a punt de dissoldre’s, sinó que es prepara una reforma recentralitzadora de l’Estat, retallant els drets polítics i socials i augmentant l’explotació de les classes populars, especialment de les dones.

Davant aquesta situació, diversos projectes polítics del nostre país aposten per millorar la situació de les autonomies –aconseguint més finançament i competències– a través de la negociació amb l’estat i amb forces polítiques estatals. Aquesta és, però, una via morta, ja que la correlació de forces polítiques i socials a l’Estat espanyol només deixa obert el camí de la recentralització i la repressió contra qualsevol intent de defensar els drets polítics, econòmics i socials de les classes populars.

Aquesta via autonomista que aposta per la negociació i l’entesa amb l’estat va també associada a un intent de tornar a les polítiques econòmiques i socials socialdemòcrates amb l’objectiu de construir un capitalisme de rostre humà. Aquesta és també una via morta ja que només incrementant l’explotació de la classe treballadora i la resta de classes populars es pot mantenir la tendència creixent dels beneficis de les grans empreses.

Davant aquest context de recentralització, repressió i increment de l’explotació, l’Esquerra Independentista hem de plantejar la nostra alternativa política de Unitat Popular centrada en l’Autodeterminació dels Països Catalans. Només trencant amb l’Estat Espanyol podrem desenvolupar les transformacions socials i polítiques que ens permetran millorar les condicions materials de vida de les classes populars del país.

L’encaix a Espanya és impossible i negociar-hi, una quimera: el Processisme 2.0 tampoc té cap mena de recorregut. D’una banda, el Parlament és una institució buida de contingut, sotmesa als articles 155 i 135 de la Constitució espanyola. De l’altra, ni la Mesa del Parlament, ni el Govern de la Generalitat, estan disposats a plantar cara ni a ser veritablement útils no només per exercir l’autodeterminació, sinó de recuperar drets socials per a les classes populars d’aquest país.

L’autodeterminació és la peça clau per conquerir les sobiranies que ens han de permetre decidir efectivament sobre els aspectes clau de les nostres vides enfront dels interessos de l’oligarquia que només aspira a afiançar la seva posició dominant per garantir la maximització dels beneficis i l’estabilitat política de l’Estat Espanyol. Així mateix, només amb l’autodeterminació podem garantir els drets socials, polítics i nacionals de les classes populars del país sense subordinar-los a les necessitats de l’acumulació capitalista i la unitat d’Espanya.

L’Onze de Setembre ha de ser el toc d’inici d’una ofensiva popular per recuperar drets que ens estan arrabassant. Aquesta ofensiva no pot passar pel Parlament, sinó que passa per la gent, passa per la classe treballadora, i passa als carrers dels nostres pobles i ciutats. Sense dret a l’habitatge i dret al treball no hi ha autodeterminació i, sense autodeterminació, les treballadores no podrem decidir el seu futur, ni com organitzar col·lectivament la nostra vida social i econòmica. Per a un present i una vida dignes, només podem confiar en la força de la gent i en l’organització popular de base.

Som davant un nou cicle polític on la contraposició entre reforma i ruptura té un paper central, i en el camp de la ruptura, l’autodeterminació dels Països Catalans és la clau de volta que dóna coherència al projecte de transformació social i econòmica profunda que necessitem per garantir una vida digna a les classes populars del país.

Cap a la independència, el socialisme i el feminisme, als Països Catalans, autodeterminació!

CUP

Catalunya 10/09/2018

 

(En castellano)

Para que no continúen decidiendo por nosotros, a los Países Catalanes, autodeterminación!

De bajo hacia arriba. Unimos fuerzas. Salimos a las calles. Para cambiarlo todo

El régimen de la monarquía parlamentaria al estado español surgido de la transición del 1978 está en crisis. Los pactos entre clases dominantes y las fuerzas políticas que las representan, que lo engendraron, se han desgastado. Han perdido parte importante de su capacidad de generar una estructura institucional sólida que permita mantener la unidad de España y la acumulación capitalista.

Pero que el régimen esté en crisis no quiere decir que esté a punto de disolverse, sino que se prepara una reforma recentralitzadora del Estado, recortando los derechos políticos y sociales y aumentando la explotación de las clases populares, especialmente de las mujeres.

Ante esta situación, varios proyectos políticos de nuestro país apuestan para mejorar la situación de las autonomías –consiguiendo más financiación y competencias– a través de la negociación con el estado y con fuerzas políticas estatales. Esta es, pero, una vía muerta, puesto que la correlación de fuerzas políticas y sociales al Estado español sólo deja abierto el camino de la recentralització y la represión contra cualquier intento de defender los derechos políticos, económicos y sociales de las clases populares.

Esta vía autonomista que apuesta por la negociación y la entente con el estado va también asociada a un intento de volver a las políticas económicas y sociales socialdemócratas con el objetivo de construir un capitalismo de rostro humano. Esta es también una vía muerta puesto que sólo incrementando la explotación de la clase trabajadora y el resto de clases populares se puede mantener la tendencia creciente de los beneficios de las grandes empresas.

Ante este contexto de recentralització, represión e incremento de la explotación, la Izquierda Independentista tenemos que plantear nuestra alternativa política de Unidad Popular centrada en la Autodeterminación de los Países Catalanes. Sólo rompiendo con el Estado Español podremos desarrollar las transformaciones sociales y políticas que nos permitirán mejorar las condiciones materiales de vida de las clases populares del país.

La ensambladura en España es imposible y negociar, una quimera: el Processisme 2.0 tampoco tiene ningún tipo de recorrido. Por un lado, el Parlamento es una institución vacía de contenido, sometida a los artículos 155 y 135 de la Constitución española. De la otra, ni Mesa del Parlamento, ni el Gobierno de la Generalitat, están dispuestos a hacer frente ni a ser verdaderamente útiles no sólo para ejercer la autodeterminación, sino de recuperar derechos sociales para las clases populares de este país.

La autodeterminación es la pieza clave para conquistar las soberanías que nos tienen que permitir decidir efectivamente sobre los aspectos clave de nuestras vidas frente a los intereses de la oligarquía que sólo aspira a afiançar su posición dominante para garantizar la maximización de los beneficios y la estabilidad política de la Sido Espanyol. Así mismo, sólo con la autodeterminación podemos garantizar los derechos sociales, políticos y nacionales de las clases populares del país sin subordinarlos a las necesidades de la acumulación capitalista y la unidad de España.

El Once de Septiembre tiene que ser el toque de inicio de una ofensiva popular para recuperar derechos que nos están arrebatando. Esta ofensiva no puede pasar por el Parlamento, sino que pasa por la gente, pasa por la clase trabajadora, y pasa en las calles de nuestros pueblos y ciudades. Sin derecho a la vivienda y derecho al trabajo no hay autodeterminación y, sin autodeterminación, las trabajadoras no podremos decidir su futuro, ni como organizar colectivamente nuestra vida social y económica. Para un presente y una vida dignas, sólo podemos confiar en la fuerza de la gente y en la organización popular de base.

Somos ante un nuevo ciclo político donde la contraposición entre reforma y ruptura tiene un papel central, y en el campo de la ruptura, la autodeterminación de los Países Catalanes es la clave de vuelta que da coherencia al proyecto de transformación social y económica profunda que necesitamos para garantizar una vida digna a las clases populares del país.

¡Hacia la independencia, el socialismo y el feminismo, en los Países Catalanes, autodeterminación!

 CUP

Catalunya 10/09/2018

También te podría gustar...

1 respuesta

  1. Paco dice:

    En el muro enorme donde la tribuna de oradores de esta Diada, lo que mas destaca es la bandera catalana con la palabra INDEPENDENCIA. Dejando claro el objetivo de sus organizadores.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *